Loading...

TAG: xóa lông mày

“Thật là chán vô cùng vì lông mày em mới phun được có 2 ngày chưa bong nhưng em không thể ưng ý chút…
Lông mày mới phun xong mà vẫn đậm đen, bết dính hoặc lông mày để lâu bị trổ xanh, trổ đỏ…Chắc hẳn chị em…
Lên đầu