Loading...

Khách hàng phun thêu lông mày tán bột

Khách hàng này bị mờ 1 bên lông mày, và sau khi được Chị Lan trực tiếp tư vấn và vẽ chân mày mới.

a1

truoc-sau01

truoc-sau11

truoc-sau10

truoc-sau08

truoc-sau06

truoc-sau05

truoc-sau03

truoc-sau02

Lên đầu